IIDA Florida Central Chapter
Orlando | Tampa Bay | Sarasota  
 

2016 - 2017 Board Members

 

Christina Graham, IIDA

President

Christina.K(at)iidaflc.org


Kristin Brown, IIDA

Past President

Kristin.B(at)iidaflc.org


Paul Cooper, IIDA

VP Advocacy | Programs

Paul.C(at)iidaflc.org


-

VP Membership

-(at)iidaflc.org


Orlando Directors:

Marianne Poltar, IIDA

Bridget Cox, IIDA

Amie Hanrahan, IIDA Amanda Cleveland, Assoc. IIDA

President-Elect

Amanda.C(at)iidaflc.org


Kelli Russell, IIDA

VP City Center Events

Kelli.K(at)iidaflc.org


-

VP Communications

-(at)iidaflc.org


 

 

 


Tampa Bay Directors:

Hethre Stickland, IIDA

Tanya Feehan, Assoc. IIDA

-

 

 


  2016 IIDA Florida Central Chapter

Powered by Wild Apricot Membership Software